0
0 votes
Lord Of Shanghai (2017)

Directors

Sherwood Hu Director

Actors

Hu Jun Shang Lixiong
Nan Yu Cassia
Rhydian Vaughan Yu Qiyang
Qin Hao Huang Peiyu
Liu Peiqi Commander Song Shoujiu
Bai Ling Madame Xin
He Saifei Sister Jin
Purba Rgyal General Lu's Son
Johann Urb Jensen